Дохиоллын систем суурилуулах

  1. Нүүр
  2. chevron_right
  3. Гүйцэтгэсэн ажил
  4. chevron_right
  5. Дохиоллын систем суурилуулах

Дохиоллын систем суурилуулах

2019-2020 он хүртэлх хугацаанд худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай аж ахуй нэгжийн 20 орчим объект, айлын зуслангийн байшин, хувийн лангуу зэрэг хувийн 10 орчим объект-д галын болон хулгайн дохиоллын системийг захиалагчын хүсэл шаардлагад нийцүүлэн мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэсэн

Unknown storage engine 'InnoDB'