ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн

  1. Нүүр
  2. chevron_right
  3. Гүйцэтгэсэн ажил
  4. chevron_right
  5. ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн

ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн

ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн сан хөмрөг хадгалах байранд хяналтын камерын систем суурилуулж нэгдсэн хяналтын харуулын байранд холбож эрх бүхий хүмүүст гар утсаар хянах тохиргоог хийж өгөв

Unknown storage engine 'InnoDB'